، بەك ساز كىنو تورىغا كەلگەن قەدىمىڭىزگە مەرھابا
باش بەتكە قايتىش | ساقلىۋىلېڭ | باش بەت قىلۋىلىڭ | Baksaz.Com
كىنو - فىلىملەر كۆپ-قىسىملىق شىنجاڭ-فىلىم ئامېرىكا-فىلىم ھىندىستان-فىلىم ئۆزبىكىستان-فىلىم شىياڭگاڭ-فىلىم ئۈزتىل - فىلىم تۈركىيە-فىلىم كارتون - فىلىم ناخشىلار - MTV MTV- ئۇيغۇرچە MTV- ئۆزبەكچە MTV- ھىندىچە MTV- تۈرۈكچە MTV- روسچە MTV- چەتئەلچە MTV - كورىيەچە MTV - ئەرەپچە DJ - ناخشىلار ئۈنۋېرسال فىلىملەر مىكرو فىلىم قىزىقارلىق فىلىم ئاجايىپ-غارايىپ تەنتەربىيە ئىتوت-كۈلدۇرگە ئەركىن بوكىس ۋىدېيۇ فىلىم ھەرخىل ماھارەت تور ئويۇنى پىروگىراممىلار TV تالانت سەھنىسى يىپەك يولى ساداسى شېرىن چۈش ئۇسۇل سەھنىسى يىڭى ناۋا باشقا پىروگىرامىلار XJTV-2 XJTV-5 XJTV-9

يىپەك يولى ساداسىتالانت سەھنىسىشېرىن چۈشباشقا پىروگىراممىلارئۇسسۇل سەھنىسى

يوللانغان ۋاقتىيىڭىلانغان ۋاقتىئاۋاتلىقى

شېرىن چۈش

 • شېرىن چۈش2-قارار37-سان

  شېرىن چۈش2-قارار37-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1926

 • شېرىن چۈش2-قارار36-سان

  شېرىن چۈش2-قارار36-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11521

 • شېرىن چۈش2-قارار35-سان

  شېرىن چۈش2-قارار35-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11229

 • شېرىن چۈش2-قارار34-سان

  شېرىن چۈش2-قارار34-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11181

 • شېرىن چۈش2-قارار33-سان

  شېرىن چۈش2-قارار33-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11313

 • شېرىن چۈش2-قارار32-سان

  شېرىن چۈش2-قارار32-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11075

 • شېرىن چۈش 31-سان

  شېرىن چۈش 31-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11067

 • شېرىن چۈش2-قارار30-سان

  شېرىن چۈش2-قارار30-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :11132

 • شېرىن چۈش2-قارار29-سان

  شېرىن چۈش2-قارار29-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1865

 • شېرىن چۈش2-قارار28-سان

  شېرىن چۈش2-قارار28-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1903

 • شېرىن چۈش2-قارار27-سان

  شېرىن چۈش2-قارار27-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1650

 • شېرىن چۈش2-قارار26-سان

  شېرىن چۈش2-قارار26-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1538

 • شېرىن چۈش2-قارار25-سان

  شېرىن چۈش2-قارار25-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1637

 • شېرىن چۈش2-قارار24-سان

  شېرىن چۈش2-قارار24-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1577

 • شېرىن چۈش21-22-23-سان

  شېرىن چۈش21-22-23-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1598

 • شېرىن چۈش2-قارار20-سان

  شېرىن چۈش2-قارار20-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1556

 • شېرىن چۈش2-قارار19-سان

  شېرىن چۈش2-قارار19-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1578

 • شېرىن چۈش2-قارار18-سان

  شېرىن چۈش2-قارار18-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1609

 • شېرىن چۈش2-قارار17-سان

  شېرىن چۈش2-قارار17-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1494

 • شېرىن چۈش2-قارار16-سان

  شېرىن چۈش2-قارار16-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1578

 • شېرىن چۈش2-قارار15-سان

  شېرىن چۈش2-قارار15-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1459

 • شېرىن چۈش2-قارار14-سان

  شېرىن چۈش2-قارار14-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1298

 • شېرىن چۈش2-قارار13-سان

  شېرىن چۈش2-قارار13-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1434

 • شېرىن چۈش2-قارار12-سان

  شېرىن چۈش2-قارار12-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1422

 • شېرىن چۈش2-قارار11-سان

  شېرىن چۈش2-قارار11-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1432

 • شېرىن چۈش2-قارار10-سان

  شېرىن چۈش2-قارار10-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1419

 • شېرىن چۈش2-قارار9-سان

  شېرىن چۈش2-قارار9-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1460

 • شېرىن چۈش2-قارار8-سان

  شېرىن چۈش2-قارار8-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1476

 • شېرىن چۈش2-قارار7-سان

  شېرىن چۈش2-قارار7-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1413

 • شېرىن چۈش2-قارار6-سان

  شېرىن چۈش2-قارار6-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1313

 • شېرىن چۈش2-قارار5-سان

  شېرىن چۈش2-قارار5-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1277

 • شېرىن چۈش2-قارار4-سان

  شېرىن چۈش2-قارار4-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1292

 • شېرىن چۈش2-قارار3-سان

  شېرىن چۈش2-قارار3-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1294

 • شېرىن چۈش2-قارار2-سان

  شېرىن چۈش2-قارار2-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1305

 • شېرىن چۈش2-قارار1-سان

  شېرىن چۈش2-قارار1-سان

  قويۇلغان قىتىم سانى :1377

 • ezdax.com
  Baksaz.Com
  Powered by PHPvod 2.6 Standard
  Powered by PHPvod 2.6 Standard